Softcover Buch Produktion: Robert Schumann, Verlag Stadtmuseum Bonn

Titel: Robert Schumann, 148 Seiten

Erinnerungen an Felix Mendelssohn Bartholdy

Herausgeber: Verlag Stadtmuseum Bonn